Afdrukken

Retributiereglement gebruik sporthal

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2008 en aangepast in zittingen van 19 mei 2008, 29 september 2008, 8 december 2008, 14 september 2009, 19 april 2010, 4 juli 2011, 2 juli 2012, 30 november 2015 en in de Raad van Bestuur van het AG Nazareth op 4 juli 2016. Gecoördineerde versie.

Artikel 1 - Tarieven

 • Tarief B: Het basistarief voor de huur van één terrein in de grote sporthal bedraagt € 8.
  1. Tarief voor een minivoetbalterrein (= 1,5 terreinen) bedraagt € 12 per uur
  2. Tarief voor de volledige zaal (= 3 terreinen) bedraagt € 24 per uur
  3. Tarief voor 1/3 van een terrein in de grote sporthal of 1/4 van de kleine sporthal bedraagt € 4 per uur, vanaf 2 terreinen wordt het basistarief van ééan terrein in de grote sporthal gevraagd (€ 8)
 • Tarief voor judozaal basistarief x 1,25 (= € 10 per uur).
 • Tarief voor de kleine sporthal basistarief x 1,50 (= € 12per uur)
 • Tarief voor een squashcourt basistarief x 0,50 (= € 4 per uur)
 • Tarief voor de overdekte petanqueterreinen bedraagt € 4 per uur, vanaf 2 terreinen wordt het basistarief van één terrein in de grote sporthal gevraagd (€ 8)
 • De openlucht petanqueterreinen en het openlucht minivoetbalveld zijn gratis te gebruiken.
Alle bedragen zijn inclusief 6% btw.
Elke ruimte moet minstens 1 uur gehuurd wordt.
Na het eerste uur worden de bijkomende halve uren aan het halve uurtarief aangerekend.

Artikel 2 - Kortingen en toeslagen

 • Tarief A: Gemeentelijke verenigingen en de Stichting Vlaamse Schoolsport genieten 25% korting op het basistarief
 • Tarief C: Inwoners en verenigingen van buiten de gemeente betalen een meerprijs van 50%
 • Tarief D: Gemeentelijke verenigingen voor personen met een beperking en officiële seniorenverenigingen¹ krijgen een korting van 50% op het basistarief.
 • Tarief D: Nazarethse jeugdverenigingen in competitieverband² krijgen een korting van 50% op het clubtarief.
 • Tarief E: De sporthal wordt gratis ter beschikking gesteld voor cursussen en vormingen van trainers en lesgevers, georganiseerd door een erkende Nazarethse vereniging of organisatie die ressorteert onder de Vlaamse gemeenschap.
 • Tarief E: Alle scholen van alle onderwijsnetten kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur.
 • Voor alle activiteiten in de sporthal die aanvangen om of na 22u wordt een korting toegepast van 50% op de geldende tarieven.
 • Voor alle activiteiten in de sporthal tijdens de maanden mei, juni en augustus wordt een korting toegepast van 50% op de geldende tarieven.
 • Voor de organisatie van grote evenementen van minimum 1 volledige dag en maximum 2 opeenvolgende dagen wordt een korting van 50% gegeven op de geldende tarieven voor gemeentelijke clubs. Het speciaal tarief voor de organisatie van grote evenementen wordt slechts 1 keer per seizoen toegestaan, maximum 2 opeenvolgende dagen, op de duurste 2 aaneensluitende data.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

¹Met officiële seniorenverenigingen worden verenigingen bedoeld afhangen van een koepelvereniging met onder andere seniorenwerking (vb. okra en S-sport).

²Met jeugduren worden de gebruiksuren van de ploegen bedoeld waarvan alle ploegleden bij de start van het sportseizoen jonger zijn dan 18 jaar. De vaststelling van de jeugduren per sportclub zal jaarlijks door de sportdienst gebeuren bij de opmaak van het bezettingsrooster van de sporthal.

Artikel 3 - Verhuur sportmateriaal

De huurprijs voor squashraketten, badmintonraketten, tafeltennisbats en tennisraketten wordt vastgesteld op € 1 per raket. Ballen en shuttles kunnen gratis gebruikt worden. Verenigingen kunnen gratis gebruik maken van het sportmateriaal.

Artikel 4 - Wijziging locatie

Indien gebruikers door ontstentenis van een aangevraagde accommodatie een andere locatie aanvragen of toegewezen krijgen, wordt het geldende tarief voor die nieuwe locatie aangerekend op basis van de werkelijk gebruikte oppervlakte waarvoor een tarief voorzien is. Indien het AG Nazareth na het officieel schriftelijk toewijzen van een infrastructuur een wijziging doorvoert, waardoor de aanvrager uitwijkt naar een andere locatie, geldt daarvoor het tarief van de oorspronkelijk toegewezen accommodatie.

Artikel 5 - Vrijstellingen

Het Directiecomité van het AG Nazareth kan vrijstellingen toestaan op de geldende tarieven voor het gebruik van de sporthal en ze eventueel gratis ter beschikking stellen.

Artikel 6 - Respecteren huurtijd

Bij voortijdig be√ęindigen van de activiteit blijft de volledige retributie voor de oorspronkelijk gereserveerde duur toch verschuldigd. Bij het later afsluiten van de activiteit wordt de retributie bijkomend aangerekend.

Artikel 7 - Opvolging betaling

Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd volgens de burgerlijke rechtspleging voor wat betreft het betwiste gedeelte van de retributie. Voor wat betreft het niet-betwiste gedeelte kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen conform artikel 94 van het gemeentedecreet.

 

Lynn Van HoutteDanny Claeys
wnd. secretarisvoorzitter

 

1 terrein 2 terreinen 3 terreinen 1 plateau minivoetbal 1/3 terrein grote of 1/4 kleine sporthal Activiteiten die starten om of na 22u Activiteiten in mei, juni en augustus Kleine SH Judozaal Squash Overdekte petanqueterreinen Openlucht petanqueterreinen en openlucht minivoetbalveld
Tarief B: Particulieren, Inwoners, bedrijven en zelfstandigen € 8 € 16 € 24 € 12 1T: € 4
2T: € 8
3T: € 8
50% korting 50% korting € 12 € 10 € 4 1T: € 4
2T: € 8
3T: € 8
4T: € 8
Gratis
Tarief A: Gemeentelijke clubs en SVS € 6 € 12 € 18 € 9 1T: € 3
2T: € 6
3T: € 6
50% korting 50% korting € 9 € 7,5 € 3 (squashclub) 1T: € 3
2T: € 6
3T: € 6
4T: € 6
Gratis
Tarief C: Niet inwoners en niet-gemeentelijke clubs € 12 € 24 € 36 € 18 1T: € 6
2T: € 12
3T: € 12
50% korting 50% korting € 18 € 15 € 6 (squashclub) 1T: € 6
2T: € 12
3T: € 12
4T: € 12
Gratis
Tarief D: Speciaal tarief voor Nazarethse verenigingen voor personen met een beperking, en seniorenverenigingen € 4 € 8 € 12 € 6 1T: € 2
2T: € 4
3T: € 4
50% korting 50% korting € 6 € 5 € 2 (squashclub) 1T: € 2
2T: € 4
3T: € 4
4T: € 4
Gratis
Tarief E: Scholen Cursussen, vormingen (impulsbeleid) Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Grote evenementen gemeentelijke clubs € 3 € 6 € 9 € 4,5 € 3 50% korting 50% korting € 4,5 € 3,75 € 1,5 € 3 Gratis
Tarief D: Jeugdtarief voor Nazarethse verenigingen met jeugdcompetitiewerking € 3 € 6 € 9 € 4,5 € 1,5 50% korting 50% korting € 4,5 € 3,75 € 1,5 € 3 Gratis
Alle bedragen zijn inclusief 6% btw.

 

Retributiereglement socio-culturele infrastructuur

Goedgekeurd op 4 juli 2011 en gewijzigd op 23 april 2012. Gecoördineerde versie.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definities

De activiteiten die in de infrastructuur doorgaan worden ingedeeld in twee categorieën:
 • Categorie ’op uitnodiging’: elke activiteit waarbij een afgebakende doelgroep wordt uitgenodigd of wordt beoogd (vb. ledenactiviteit, vergadering, feestmaaltijd voor specifieke doelgroep, feest op uitnodiging, begrafenismaaltijd, receptie op uitnodiging,...)
 • Categorie ’toegankelijk voor ruim publiek’: elke activiteit waar iedereen aan kan deelnemen, ongeacht of hiervoor al dan niet vooraf voor ingeschreven en/ of betaald moet worden (vb. kwis, eetfestijn, fuiven vereniging, voorstellingen, tentoonstellingen en opvoeringen)
  Voor gebruikers behorende tot categorie A worden deze voorbeelden limitatief toegepast.

Artikel 2 - Gebruikers

De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën:
 • Categorie A: erkende gemeentelijke verenigingen, gemeentelijke politieke partijen, scholen en hun ouderwerkingen uit de gemeente, gemeentelijke vakbonden
 • Categorie B: Gemeentelijke particulieren, zelfstandigen en bedrijven
 • Categorie C: Buitengemeentelijke verenigingen (verenigingen van buiten de gemeente, zelfs indien de leden inwoner zijn van Nazareth) en bedrijven

Artikel 3 - Basisprincipes tarieven

De tarieven gelden voor een halve dag of een hele dag.
Het tarief ’halve dag’ geldt voor een activiteit met een duur van maximaal vijf uur.
Het tarief ’hele dag’ geldt voor een activiteit met een duur van meer dan vijf uur.

Hoofdstuk 2: Retributies

Artikel 4 - CC Nova

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Op uitnodiging

Cafetaria

Halve dag

15,00 €

75 €

90,00 €

Op uitnodiging

Cafetaria

Hele dag

30,00 €

150,00 €

180,00 €

Op uitnodiging

Theaterzaal met cafetaria

Halve dag

30,00 €

150,00 €

180,00 €

Op uitnodiging

Theaterzaal met cafetaria

Hele dag

60,00 €

300,00 €

360,00 €

Toegankelijkvoor ruim publiek

Cafetaria

Halve dag

90,00 €

135,00 €

180,00 €

Toegankelijkvoor ruim publiek

Cafetaria

Hele dag

180,00 €

270,00 €

360,00 €

Toegankelijkvoor ruim publiek

Theaterzaal met cafetaria

Halve dag

180,00 €

270,00 €

360,00 €

Toegankelijkvoor ruim publiek

Theaterzaal met cafetaria

Hele dag

360,00 €

540,00 €

720,00 €

Artikel 5 - CC De Brouwerij

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Op uitnodiging

Cafetaria

Halve dag

10,00 €

60,00 €

80,00 €

Op uitnodiging

Cafetaria

Hele dag

20,00 €

120,00 €

160,00 €

Op uitnodiging

Grote zaal met cafetaria

Halve dag

15,00 €

90,00 €

120,00 €

Op uitnodiging

Grote zaal met cafetaria

Hele dag

30,00 €

180,00 €

240,00 €

Op uitnodiging

Toren A - B - C

Halve dag

4,00 €

24,00 €

32,00 €

Op uitnodiging

Toren A - B - C

Hele dag

8,00 €

48,00 €

64,00 €

Op uitnodiging

Zaaltje achteraan

Halve dag

4,00 €

24,00 €

32,00 €

Op uitnodiging

Zaaltje achteraan

Hele dag

8,00 €

48,00 €

64,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Cafetaria

Halve dag

60,00 €

90,00 €

120,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Cafetaria

Hele dag

120,00 €

180,00 €

240,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Grote zaal met cafetaria

Halve dag

90,00 €

135,00 €

180,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Grote zaal met cafetaria

Hele dag

180,00 €

270,00 €

360,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Toren A - B - C

Halve dag

24,00 €

36,00 €

48,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Toren A - B - C

Hele dag

48,00 €

72,00 €

96,00 €

Artikel 6 - CC De Zwaan

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Op uitnodiging

Zaal A

Halve dag

12,00 €

72,00 €

96,00 €

Op uitnodiging

Zaal A

Hele dag

24,00 €

144,00 €

192,00 €

Op uitnodiging

Zaal B

Halve dag

6,00 €

36,00 €

48,00 €

Op uitnodiging

Zaal B

Hele dag

12,00 €

72,00 €

96,00 €

Op uitnodiging

Zaal C

Halve dag

4,00 €

24,00 €

32,00 €

Op uitnodiging

Zaal C

Hele dag

8,00 €

48,00 €

64,00 €

Op uitnodiging

Cafetaria en leskeuken

Halve dag

10,00 €

60,00 €

80,00 €

Op uitnodiging

Cafetaria en leskeuken

Hele dag

20,00 €

120,00 €

160,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Zaal A

Halve dag

72,00 €

108,00 €

144,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Zaal A

Hele dag

144,00 €

216,00 €

288,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Zaal B

Halve dag

36,00 €

54,00 €

72,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Zaal B

Hele dag

72,00 €

108,00 €

144,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Zaal C

Halve dag

24,00 €

36,00 €

48,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Zaal C

Hele dag

48,00 €

72,00 €

96,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Cafetaria en leskeuken

Halve dag

60,00 €

90,00 €

120,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Cafetaria en leskeuken

Hele dag

120,00 €

180,00 €

240,00 €

Artikel 7 - Refter scholen

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Op uitnodiging

Halve dag

10,00 €

50,00 €

60,00 €

Op uitnodiging

Hele dag

20,00 €

100,00 €

120,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Halve dag

60,00 €

120,00 €

180,00 €

Toegankelijk voor ruim publiek

Hele dag

120,00 €

240,00 €

360,00 €

Artikel 8

Voor het gebruik van het mobiele podium en de uitschuifbare tribune binnen de gemeentelijke infrastructuur worden volgende installatievergoedingen vastgesteld:

Cat. ACat. BCat. C
Podiumelementen(van 2 op 2 m of 2 op 1 m)€ 0,50 per m²€ 1 per m²€ 1 per m²
Uitschuifbare tribune € 30€ 60€ 60

Artikel 9

Volgende zijn vrijgesteld van de betaling van huurgeld:
 • Gemeentelijke en OCMW-diensten
 • Gemeentelijke adviesraden en organisatie in kader van de erfgoedwerking
 • Intergemeentelijke en regionale instellingen
 • Scholen binnen de gemeente voor activiteiten die kaderen in hun educatieve en pedagogische opdracht
 • Verenigingen bij medeorganisatie van initiatieven van het gemeentebestuur
 • Verenigingen bij de organisatie van activiteiten met een caritatief doel

Artikel 10

Gemeentelijke jeugd-, senioren-, gehandicapten- en ziekenzorgverenigingen betalen de helft van de vastgestelde tarieven.
Dit geldt ook voor activiteiten georganiseerd door gebruikers binnen categorie A, welke uitsluitend bedoeld zijn voor -18-jarigen.

Artikel 11

Indien een activiteit over meerdere opeenvolgende dagen loopt, wordt vanaf de tweede dag de helft van vastgestelde tarieven aangerekend. Dit kan enkel als het om activiteiten uit eenzelfde activiteitscategorie betreft.

Artikel 12

Toneel, muziek-, zang- en dansverenigingen krijgen voor een reeks opvoeringen een korting van
50% op de vastgestelde tarieven vanaf de eerste opvoering.
Gebruikers binnen categorie A krijgen voor voorstellingen, opvoeringen of tentoonstellingen een korting van 50% op de vastgestelde tarieven.
De korting binnen dit artikel is niet cumuleerbaar met de korting zoals opgenomen in artikel 11.

Artikel 13

Lessenreeksen georganiseerd door particulieren uit Nazareth of verenigingen van buiten de gemeente krijgen de vastgestelde tarieven van gebruikerscategorie A toegewezen voor deze lessenreeks.
Een lessenreeks is een reeks van minimum 5 activiteiten waarbinnen een samenhangend geheel van begeleide leeractiviteiten wordt aangeboden, welke in eenzelfde reservatieaanvraag worden aangegeven.

Artikel 14

Indien een gebruiker geen gebruik kan maken van de door hem gereserveerde zaal, waarvoor hij reeds een goedkeuring van het managementteam had gekregen en hij daardoor moet uitwijken naar een andere zaal, wordt het laagste van beide tarieven geldend voor de bedoelde activiteit aangerekend.

Artikel 15

Elke overtreding op het gemeentelijk reglement betreffende de socio-culturele infrastructuur van Nazareth kan leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van gebruik door het managementteam of het toepassen van tarieven zoals als volgt vastgelegd:

 • Bij aanwezigheid buiten de toegestane gebruiksduur, wordt het op de activiteit toepasselijk tarief verdubbeld;
 • Bij het gebruik van ruimtes of bijkomende ruimtes, waarvan het gebruik niet aangevraagd werd, wordt het gebruik van deze ruimtes aan dubbel tarief aangerekend;
 • Bij misbruik door middel van valse aanvragen tot lagere tarieven, wordt het dubbel tarief aangerekend, zoals van toepassing volgens het reglement;
 • Bij onderverhuur van het gebouw of het ter beschikking stellen aan derden, of gebruik van de infrastructuur voor een activiteit die niet toegestaan werd of niet toegelaten is in de infrastructuur, dan wordt een bedrag van 300 euro aangerekend.

Artikel 16

Dit retributiereglement treedt in voege vanaf 1 januari 2012.
Alle aanvragen vanaf die datum worden op basis van dit reglement beoordeeld.

Patricia Dhondt Martin Lamont
gemeentesecretarisvoorzitter gemeenteraad

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2019-01-25